opłaty

STUDIO PIOSENKI AKOLADA wymiar tygodniowy czesne miesięczne

(płatne od IX do VI)

wiek 5-8 lat zajęcia indywidualne – śpiew

1×30 min

 220 zł
 wiek 9-14 lat zajęcia indywidualne – śpiew

1x45min

 290 zł
 od 15 lat wzwyż zajęcia indywidualne – śpiew

1x60min

410 zł

Bezzwrotne wpisowe w wysokości 250zł płatne po pozytywnym wyniku przesłuchania do Studia Piosenki AKOLADA.

 

Opłaty za naukę w Studio Piosenki AKOLADA należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy:
54 1140 2017 0000 4502 1294 4181
Studio Artystyczne Insano Magdalena Artman-Zalewska
ul. Żwirki i Wigury 20B
05-840 Brwinów

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia.