Rozpoczęcie Roku Szkolnego

plan ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH dla uczniów szkoły muzycznej I st.

LEKCJE INDYWIDUALNE– dni nauczycieli – instrumenty główne i dodatkowe