Opłaty 2018/2019

Opłaty za naukę należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy:

54 1140 2017 0000 4502 1294 4181
Studio Artystyczne Insano Magdalena Artman-Zalewska
ul. Żwirki i Wigury 20B
05-840 Brwinów

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia.

Szkoła Muzyczna I st. Cykl 6-letni

Wszystkie lekcje instrumentu są zajęciami indywidualnymi. Przedmioty oznaczone symbolem (*) są prowadzone w systemie grupowym. Bezzwrotne wpisowe do Szkoły Muzycznej I st. 400 zł płatne jednorazowo.

Klasa Wymiar tygodniowy Czesne miesięczne (płatne od IX do VI)
I-III rozkład zajęć – Dział Instrumentalny

 

 450 
IV-VI 490 

5% zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny uczęszczającego do Szkoły Muzycznej I st AKOLADA.

Szkoła Muzyczna I st. Cykl 4-letni

Wszystkie lekcje instrumentu są zajęciami indywidualnymi. Przedmioty oznaczone symbolem (*) są prowadzone w systemie grupowym. Bezzwrotne wpisowe do Szkoły Muzycznej I st. 400 zł płatne jednorazowo.

Klasa Wymiar tygodniowy Czesne miesięczne (płatne od IX do VI)
I rozkład zajęć – Dział Instrumentalny

 

450 zł
II-IV 490 zł

5% zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny uczęszczającego do Szkoły Muzycznej I st AKOLADA.