Gitara

Maciej Arciszewski

W wieku 10 lat rozpoczął przygodę z gitarą u mgr Dariusza Michałowskiego, u którego kontynuował naukę w PSM II st. w Suwałkach. Następnie kształcił się na Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie gitary dr Bartłomieja Marusika. Brał udział w lekcjach mistrzowskich wybitnych gitarzystów takich jak: Łukasz Kuropaczewski, Janusz Strobel, Ryszard Bałauszko, Jerzy Nalepka i Piotr Zaleski. Był uczestnikiem i laureatem wielu konkursów gitarowych.
Do jego osiągnięć można zaliczyć m.in. wyróżnienie na Konkursie Gitarowym Muzyki Rozrywkowej w Chodzieży. Interesuje go zarówno muzyka klasyczna, jak i szeroko rozumiana muzyka rozrywkowa. Pod okiem dr Bartłomieja Marusika, autora podręcznika do nauki improwizacji dla dzieci, poszerzył wiedzę z zakresu takich gatunków jak jazz i flamenco. Fascynuje się również muzyką dawną, do której miłość zaszczepił w nim wybitny lutnista i muzykolog, mgr Henryk Kasperczak.