misja szkoły

Tak jak w muzyce akolada łączy pięciolinie, tak i my pragniemy jednoczyć serca i umysły naszych uczniów wokół muzyki. Dlatego też szkoła prowadzi wiele różnorakich form kształcenia muzycznego dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Głównym celem naszej szkoły jest budzenie naturalnej wrażliwości muzycznej, rozwijanie predyspozycji i zdolności muzycznych, a także kształtowanie psychiki dziecka, tak by z ochotą i radością prezentowało swoje umiejętności na scenie. Naszym wspólnym zadaniem jako pedagogów jest indywidualne i kreatywne podejście do każdego ucznia.