zajęcia

 Nauka w Szkole Muzycznej I-go stopnia, w zależności od wieku dziecka, odbywa się w cyklu sześcio- lub czteroletnim. Wszyscy uczniowie rozpoczynający naukę, uczęszczają na:

lekcje indywidualne na wybranym instrumencie
♦ zajęcia zbiorowe (zależnie od klasy: rytmika / kształcenie słuchu, audycje muzyczne / chór / zespół kameralny)

Zbiorcze

ZAPISY 

OPŁATY