Zapisy

Jak zapisać dziecko do szkoły muzycznej?

Przyjęcie do Szkoły Muzycznej I-go stopnia AKOLADA odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych kandydata, tzw. przesłuchania. Przesłuchanie to spotkanie z dzieckiem, w czasie którego poznajemy jego charakter, a jednocześnie – w postaci zabaw i zagadek muzycznych – badamy słuch muzyczny, pamięć, poczucie rytmu i sprawność manualną. Po przesłuchaniu Dyrektor Szkoły informuje Rodziców o jego wynikach.

Krok pierwszy

W celu ustalenia daty badania predyspozycji muzycznych prosimy o KONTAKT z Sekretariatem Szkoły

Krok drugi

Zapraszamy na przesłuchanie (przesłuchanie jest bezpłatne).

Krok trzeci

Warunkiem wpisania na listę uczniów jest pozytywny wynik przesłuchania oraz dokonanie opłaty wpisowego i podpisanie umowy o kształcenie pomiędzy Dyrektorem a rodzicami ucznia.