Opłaty 2022/2023

 Rodzaj zajęć    Wymiar tygodniowy Czesne miesięczne (płatne od IX do VI) 
 Metoda Suzuki 1×30 min zajęcia indywidualne
1×60 min zajęcia grupowe oraz rytmika
 450 zł *
Zerówka Muzyczna 1×45 min zapoznanie z instrumentami 180 zł 

* 10 % zniżki dla dla drugiego i kolejnego dziecka uczącego się Metodą Suzuki w naszej szkole. Bezzwrotne wpisowe na zajęcia Metodą Suzuki w wysokości 350 zł płatne jednorazowo. Dodatkowe opłaty dla rodzica to roczna (rodzinna) składka członkowska CES w wysokości 70zł oraz koszty zakupu podręcznika Suzuki.

Opłaty za naukę w ZERÓWCE MUZYCZNEJ należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek:
54 1140 2017 0000 4502 1294 4181
Studio Artystyczne Insano Magdalena Artman-Zalewska
ul. Żwirki i Wigury 20B
05-840 Brwinów

Opłaty za naukę METODĄ SUZUKI należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy:
28 1020 1055 0000 9402 0235 5881
Studio Artystyczne Insano Magdalena Artman-Zalewska
ul. Żwirki i Wigury 20B
05-840 Brwinów

W tytule przelewu prosimy o podanie:

imienia i nazwiska ucznia
rodzaju zajęć (Metoda Suzuki / Zerówka Muzyczna)